P1330089

P1330089

Kuvans - Finland יום ראשון- 10- 07- 2016.

P1330089 Narrow streets of Pham Ngu Lao.

Narrow streets of the Pham Ngu Lao backpacker district in HCMC, in the evening.

Tìm bà lão trong video này.

Vào lúc 8h ngày 21-09-2011 lực lượng của phường thới bình, Q. Ninh Kiều TP Cần Thơ đã tiến hành đập phá nhà của bà Nguyễn Thị Tư, sinh năm 1930. Địa...

P1330084

Kuvans - Finland יום ראשון- 10- 07- 2016.

P1330085

Kuvans - Finland יום ראשון- 10- 07- 2016.

P1330049

Kuvans - Finland יום ראשון- 10- 07- 2016.

P1330087

Kuvans - Finland יום ראשון- 10- 07- 2016.

Little Saigon

New opened restaurant at 14 Pham Ngu lao hue. Recommend a good food and cheap from 2 usd dinner menu.

P1330050

Kuvans - Finland יום ראשון- 10- 07- 2016.

Trepidante viaje en moto desde Pham Ngu Lao a Dong Khoi

Estoy en ciudad Ho Chi Minh, donde una vez estalló la gran tormenta pero con otro nombre: Saigon. Cientos de motos hacían zigzag entre los coches mientras ...

P1330090 Narrow streets of Pham Ngu Lao

Narrow streets of the Pham Ngu Lao backpacker district in HCMC, in the evening.

P1320772 Narrow streets of Pham Ngu Lao

Narrow streets of the Pham Ngu Lao backpacker district in HCMC.